Uvjeti korištenja

1.Uvodne odredbe

1.1. Ovi uvjeti korištenja web stranice („Uvjeti“) zajedno sa svim informacijama i dokumentima koji se nalaze na stranici, propisuju uvjete koji se odnose na korištenje web stranice („Web stranica“) od strane korisnika. Korištenje podrazumijeva pristup, pretraživanje i/ili registraciju korisnika na Web stranici.

1.2. Prije početka korištenja Web stranice, od korisnika se zahtijeva da pažljivo pročita Uvjete korištenja, posebno one koji se odnose na ograničenje odgovornosti Društva.

1.3. Korištenje ove Web stranice podrazumijeva da korisnik prihvati Uvjete u obliku u kojem su objavljeni na Web stranici. Preporučamo korisniku da ispiše jedan primjerak ovih Uvjeta ili ih spremi u slučaju potrebe za konzultacijama u budućnosti.

1.4. Uvjeti korištenja mogu se s vremena na vrijeme promijeniti te korisnik treba periodično provjeravati važeće Uvjete korištenja kako bi se uvjerio da su isti valjani u trenutku korištenja Web stranice. Najnovija verzija Uvjeta korištenja datira od 30. studenog 2022. godine.


2. Tko smo

2.1. Društvo TDR d.o.o., sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, OIB: 37014645007 dio je grupacije British American Tobacco, vodeće svjetske grupacije koja se bavi proizvodnjom i distribucijom duhanskih i srodnih proizvoda („TDR“, „BAT“ ili „mi“).

2.2. Kontaktirati nas možete putem e-maila info@vuse.hr ili poštom, na adresu društva TDR d.o.o., Obala V. Nazora 1 Rovinj 52210 ili na adresu TDR d.o.o., Avenue Centar - Avenija Dubrovnik 16, 9. kat, 10 020 Zagreb.


3. Pristup Web stranici

3.1. Korisnik prihvaća koristiti našu Web stranicu isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pristup Web stranici omogućen je samo punoljetnim osobama. Ako se korisnik želi prijaviti na naš informativni newsletter ili ako želi da ga kontaktira naš predstavnik, mora biti punoljetan pušač ili korisnik nikotinskih proizvoda.

3.2. Ne jamčimo da su Web stranica i s njom povezani sadržaji uvijek dostupni ili da nikada neće doći do prekida u radu stranice. Pristup web lokaciji dopušten je samo na privremenoj osnovi. Pristup možemo prekinuti, povući, zatvoriti ili izmijeniti u potpunosti ili djelomično bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost ako iz bilo kojeg razloga Web stranica nije dostupna u određeno vrijeme ili tijekom određenog perioda.

3.3. Korisnik je dužan ispuniti sve hardverske i softverske zahtjeve neophodne za pristup Web stranici. Korisnik također treba jamčiti da su sve osobe koje pristupaju Web stranici kroz njegovu internetsku vezu upoznate i poštuju ove Uvjete korištenja kao i druge jednako primjenjive uvjete.

3.4. Korisnik prihvaća da:

  • a) neće koristiti Web stranicu na način da narušava privatnost ili druga prava ostalih korisnika stranice ili trećih osoba;
  • b) neće koristiti Web stranicu na način koji predstavlja sudjelovanje ili kojim bi se moglo poticati sudjelovanje u kaznenim i drugim nezakonitim aktivnostima ili kojim se na drugi način mogu uzrokovati smetnje, opasnosti ili neprilike trećim osobama;
  • c) neće raditi ništa što bi moglo izazvati oštećenja na našoj stranci ili serverima, sistemima ili opremi u našem ili vlasništvu trećih osoba, niti pristupiti ili pokušati pristupiti podacima korisnika;
  • d) neće činiti ništa što bi moglo ugroziti dobru reputaciju Web stranice, društva TDR d.o.o. ili bilo kojeg povezanog društva Grupacije British American Tobacco niti izazvati njihovu diskreditaciju (makar i potencijalnu);
  • e) neće koristiti stranicu nepropisno niti unositi išta što može poremetiti Web stranicu ili bilo koji dio iste, uključujući ali ne ograničavajući se na svjesno unošenje kompjuterskih virusa, trojanaca, crva ili drugih potencijalno opasnih materijala;
  • f) neće izjaviti, predlagati ili na bilo koji drugi način ostavljati dojam da ima bilo kakav poslovni odnos s nama, ili da je korisnik naš predstavnik ili da smo mi odobrili njegov sadržaj za Web stranicu.

4.Prava intelektualnog vlasništva

4.1. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na umjetničkom djelu, slici, tekstu, video ili audio klipu, kao i na brendovima, logotipima ili drugim dostupnim lokacijama Web stranice te sadržaj i izgled našeg newslettera (“Sadržaj”) su naša imovina ili ih koristimo uz odobrenje vlasnika.

4.2. Iako je korisnik ovlašten kopirati neke dijelove Web stranice na svoj kompjuter za osobnu upotrebu, ne može kopirati ili objavljivati Sadržaj dostupan na Web stranici u nekom drugom radu, uključujući i svoju vlastitu web stranicu, niti koristiti sadržaj na bilo koji drugi javni ili komercijalni način. Korisnik ne može objavljivati niti dijeliti dijelove naše stranice ili našeg newslettera, osim ako prethodno nije dobio naše odobrenje. Zadržavamo puno pravo na sve gore navedene sadržaje, uključujući i softver i preuzete kodove, slike umetnute u softver ili kreirane od strane softvera i sve podatke koji su priloženi, kao i tekstualni i grafički sadržaj biltena. Korisnik ne smije kopirati, mijenjati, reproducirati, otpremati, prenijeti, distribuirati, rastavljati ili konvertirati sadržaj u bilo koji drugi oblik.

4.3. Korisnik ne može mijenjati komunikaciju koja se tiče autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih znakova koji se odnose na sadržaj. Korisnik se može povezati s početnom stranicom naše Web stranice, ali nije ovlašten koristiti sadržaj naše stranice na svojoj vlastitoj stranici. Korisnik ne može koristiti naše poveznice na stranicama niti ih stavljati unutar drugih Web stranica bez našeg izričitog pisanog odobrenja.

4.4. Osim ako nije drukčije izričito naznačeno, svi zaštićeni žigovi korišteni na našoj stranici i našem newsletteru u vlasništvu su društva TDR d.o.o. ili Grupacije British American Tobacco.


5. Zaštita podataka

5.1. Osobni podaci korisnika koje je korisnik ostavio na našoj Web stranici koristit će se isključivo u skladu s postojećim Uvjetima korištenja, našom Politikom zaštite privatnosti i Politikom kolačića, a u potpunoj suglasnosti sa svim mjerodavnim propisima o zaštiti privatnosti te drugim primjenjivim propisima koje korisnik treba pažljivo pročitati prije nego što nastavi s upotrebom stranice.

5.2. Prijenos korisnikovih osobnih podataka podrazumijeva suglasnost za njihovu upotrebu u skladu s ovim Uvjetima i Politikom obrade osobnih podataka.

5.3. Osobni podaci koje prikupljamo putem upitnika kroz naš newsletter imaju glavnu svrhu dopustiti slanje periodičnih newslettera koji sadrže obavijesti, informacije i druge sadržaje koji se odnose na temu Web stranice.

5.4. Newsletter se šalje isključivo onima koji su to eksplicitno zatražili i ovlastili TDR d.o.o. kao voditelja obrade podataka. Zahtjev za primanje newslettera podrazumijeva prethodno prihvaćanje relevantnih informacija.


6. Odgovornost

6.1. Korisnik potvrđuje (prihvaća) da mi (uključujući: našu grupaciju, naše podružnice, povezana društva, naše službenike, administratore, punomoćnike i zaposlene) nismo odgovorni prema korisniku niti temeljem ugovorne odgovornosti niti za nezakonite radnje (uključujući i greške) niti po bilo kojoj drugoj osnovi za: (i) izgubljenu dobit ili reputacijsku štetu, (ii) gubitak podataka, (iii) nematerijalne gubitke, (iv) direktne ili indirektne štete koje proizilaze iz ovakvih Uvjeta ili su povezani s njima ili su povezani s korištenjem ili nemogućnošću korištenja internet stranice ili čak i sadržajem ove stranice, čak i ako nas korisnik obavijesti o mogućnosti nastupanja ovakvih gubitaka.

6.2. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenja izazvana virusima, distribuiranim DoS napadima ili drugim tehnološki opasnim elementima (materijalima) koji bi mogli zaraziti vašu kompjutersku opremu, programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog upotrebe Web stranice ili preuzetih sadržaja s ove ili bilo koje druge povezane stranice.

6.3. Ovi uvjeti korištenja ne sadrže elemente koji ograničavaju ili isključuju našu odgovornost za namjerne lažne izjave, smrt ili osobne ozljede uslijed našeg nemarnog postupanja ili postupanja naših agenata ili zaposlenih, niti druge odgovornosti za koje zakon ne dozvoljava ograničenja ili isključenja.

6.4 Ova Web stranica može upućivati na proizvode ili usluge trećih osoba ili može sadržavati poveznice na informacije trećih strana. Korisnik samostalno odlučuje želi li koristiti poveznice te pristupiti web stranicama trećih strana. Ne podržavamo, ne izdajemo garancije ili potvrde o takvim proizvodima ili uslugama, oglasima ili drugim informacijama dostupnim na takvim stranicama i ne prihvaćamo odgovornost za sadržaj web stranica koje su povezane s našom. Poveznice na druge stranice su pogodne isključivo za upotrebu korisnika, koji je dužan samostalno odlučiti o mogućnostima korištenja proizvoda, usluga i stranica trećih osoba.

6.5 Sadržaj naše stranice isključivo ima za cilj informirati i nema namjeru sugerirati ili savjetovati informacije na koje se oslanja. Iako nastojimo ažurirati informacije na našoj Web stranici, ne postavljamo nikakve izjave ili garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi s točnosti, potpunosti i ažuriranjem sadržaja objavljenog na web lokaciji.


OSOBNI PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje Vašeg računala s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te korištene verzije, operativni sustav i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

TDR d.o.o. neće namjerno prikupljati bilo koje podatke o posjetiteljima ove stranice koji su mlađi od 18 godina. U slučaju da TDR d.o.o. sazna da je dijete ustupilo bilo koje informacije, i u slučaju da su takve informacije i pohranjene, takve će informacije bez odgode biti izbrisane.


7. Viša sila

7.1. Ni na koji način ne odgovaramo za gubitke, štetu ili trošak s kojim se korisnik može suočiti, direktno ili indirektno, od neuspjelog izvršenja ili kašnjenja izvršenja obaveza prema ovim Uvjetima, a prouzrokovani su okolnostima koji su izvan naše kontrole, uključujući vandalizam, nesreće, kvarove ili oštećenja strojeva ili opreme, požare, poplave, višu silu, štrajkove, blokade ili druge radne sporove (bez obzira uključuje li to naše zaposlene) ili nestašicu materijala ili goriva na tržištu na dan prihvaćanja naloga, ili drugih zakonskih ili administrativnih mjera.


8. Razno

8.1. Ovi Uvjeti i dokumenti na koje se isti izričito pozivaju predstavljaju cjelokupan ugovor zaključen između nas i korisnika te se njime zamjenjuju svi prethodni dogovori i uvjeti u vezi s korištenjem Web stranice.

8.2. Ukoliko nadležni sud smatra neki od ovih uvjeta potpuno ili djelomično nezakonitim, nevažećim ili neprimjenjivim, to u dopuštenim zakonskim okvirima neće utjecati na valjanost i primjenjivost preostalih uvjeta.

8.3. Naš izostanak zahtjeva za ispunjenje Uvjeta prema korisniku, naše kašnjenje u primjeni svojih prava u odnosu na korisnika odnosno izostanak ostvarivanja naših prava, ne znači da se mi odričemo svojih prava niti da korisnik ne treba poštivati svoje obveze.

8.4. Naša prava i obveze, sukladno ovim uvjetima, možemo prenijeti na društva unutar naše grupe bez suglasnosti korisnika. Korisnici ne mogu prenijeti svoja prava i obveze iz ovih uvjeta na treće bez naše obavezne pisane suglasnosti.

8.5. Ovi uvjeti vrijede između nas i korisnika.

8.6. Korisniku ćemo slati obavijesti i drugu komunikaciju na adresu elektronske pošte koja nam je dostavljena. Korisnik je dužan svaku komunikaciju slati putem jednog od načina navedenih u članku 2.2. Općih uvjeta korištenja. Obavijesti koje se šalju putem e-maila će se smatrati primljenim 24 sata nakon slanja od strane pošiljatelja. Obavijesti poslane preporučenom poštom smatrat će se primljenima idućeg radnog dana. Obavijesti koje su objavljene na našoj Web stranici smatrat će se primljenima od strane korisnika prilikom sljedećeg korisnikovog posjeta Web stranici, osim ukoliko to nije izričito drukčije uređeno.

8.7. Zadržavamo pravo izmijeniti ili u bilo kojem trenutku povući ove Uvjete i sve posljedične promjene primjenjivat će se na sve naloge počevši od datuma unosa promjena na našoj Web stranici. Korisnik mora pročitati Uvjete i prihvatiti najnoviju verziju Uvjeta na Web stranici.

8.8. Na ove uvjete se primjenjuje hrvatsko pravo, a obje strane su suglasne da eventualne sudske sporove rješava stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj.