USLOVI KORIŠTENJA

1.Uvodne odredbe

1.1. Ovi uslovi korištenja web stranice („Uslovi“) zajedno sa svim informacijama i dokumentima koji se nalaze na stranici, propisuju uslove koji se odnose na korištenje web stranice („Web stranica“) od strane korisnika. Korištenje podrazumijeva pristup, pretraživanje i/ili registraciju korisnika na Web stranici.

1.2. Prije početka korištenja Web stranice, od korisnika se zahtijeva da pažljivo pročita Uslove korištenja, posebno one koji se odnose na ograničenje odgovornosti Društva.

1.3. Korištenje ove Web stranice podrazumijeva da korisnik prihvati Uslove u obliku u kojem su objavljeni na Web stranici. Preporučujemo korisniku da ispiše jedan primjerak ovih Uslova ili ih spremi u slučaju potrebe za konsultacijama u budućnosti.

1.4. Uslovi korištenja mogu se s vremena na vrijeme promijeniti te korisnik treba periodično provjeravati važeće Uslove korištenja kako bi se uvjerio da su isti valjani u trenutku korištenja Web stranice. Najnovija verzija Uslova korištenja datira od 30. novembra 2022. godine.


2. Ko smo mi

2.1. Društvo TDR d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića br.1, JIB 4200173330000 dio je grupacije British American Tobacco, vodeće svjetske grupacije koja se bavi proizvodnjom i distribucijom duhanskih i srodnih proizvoda („TDR“, „BAT“ ili „mi“).

2.2. Kontaktirati nas možete putem e-maila info.ba@vuse.com ili na besplatni info broj 0800 50 248.


3. Pristup Web stranici

3.1. Korisnik prihvata koristiti našu Web stranicu isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pristup Web stranici omogućen je samo punoljetnim osobama. Ako se korisnik želi prijaviti na naš informativni newsletter ili ako želi da ga kontaktira naš predstavnik, mora biti punoljetan pušač ili korisnik nikotinskih proizvoda.

3.2. Ne garantujemo da su Web stranica i s njom povezani sadržaji uvijek dostupni ili da nikada neće doći do prekida u radu stranice. Pristup web lokaciji dopušten je samo na privremenoj osnovi. Pristup možemo prekinuti, povući, zatvoriti ili izmijeniti u potpunosti ili djelomično bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost ako iz bilo kojeg razloga Web stranica nije dostupna u određeno vrijeme ili tokom određenog perioda.

3.3. Korisnik je dužan ispuniti sve hardverske i softverske zahtjeve neophodne za pristup Web stranici. Korisnik također treba garantovati da su sve osobe koje pristupaju Web stranici kroz njegovu internetsku vezu upoznate i poštuju ove Uslove korištenja kao i druge jednako primjenjive uslove.

3.4. Korisnik prihvaća da:

 • a) neće koristiti Web stranicu na način da narušava privatnost ili druga prava ostalih korisnika stranice ili trećih osoba;
 • b) neće koristiti Web stranicu na način koji predstavlja učestvovanje ili kojim bi se moglo poticati učestvovanje u kaznenim i drugim nezakonitim aktivnostima ili kojim se na drugi način mogu uzrokovati smetnje, opasnosti ili neprilike trećim osobama;
 • c) neće raditi ništa što bi moglo izazvati oštećenja na našoj stranci ili serverima, sistemima ili opremi u našem ili vlasništvu trećih osoba, niti pristupiti ili pokušati pristupiti podacima korisnika;
 • d) neće činiti ništa što bi moglo ugroziti dobru reputaciju Web stranice, društva TDR d.o.o. ili bilo kojeg povezanog društva Grupacije British American Tobacco niti izazvati njihovu diskreditaciju (makar i potencijalnu);
 • e) neće koristiti stranicu nepropisno niti unositi išta što može poremetiti Web stranicu ili bilo koji dio iste, uključujući ali ne ograničavajući se na svjesno unošenje kompjuterskih virusa, trojanaca, crva ili drugih potencijalno opasnih materijala;
 • f) neće izjaviti, predlagati ili na bilo koji drugi način ostavljati dojam da ima bilo kakav poslovni odnos s nama, ili da je korisnik naš predstavnik ili da smo mi odobrili njegov sadržaj za Web stranicu.

4.Prava intelektualnog vlasništva

4.1. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na umjetničkom djelu, slici, tekstu, video ili audio klipu, kao i na brendovima, logotipima ili drugim dostupnim lokacijama Web stranice te sadržaj i izgled našeg newslettera (“Sadržaj”) su naša imovina ili ih koristimo uz odobrenje vlasnika.

4.2. Iako je korisnik ovlašten kopirati neke dijelove Web stranice na svoj kompjuter za osobnu upotrebu, ne može kopirati ili objavljivati Sadržaj dostupan na Web stranici u nekom drugom radu, uključujući i svoju vlastitu web stranicu, niti koristiti sadržaj na bilo koji drugi javni ili komercijalni način. Korisnik ne može objavljivati niti dijeliti dijelove naše stranice ili našeg newslettera, osim ako prethodno nije dobio naše odobrenje. Zadržavamo puno pravo na sve gore navedene sadržaje, uključujući i softver i preuzete kodove, slike umetnute u softver ili kreirane od strane softvera i sve podatke koji su priloženi, kao i tekstualni i grafički sadržaj biltena. Korisnik ne smije kopirati, mijenjati, reproducirati, otpremati, prenijeti, distribuirati, rastavljati ili konvertirati sadržaj u bilo koji drugi oblik.

4.3. Korisnik ne može mijenjati komunikaciju koja se tiče autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih znakova koji se odnose na sadržaj. Korisnik se može povezati s početnom stranicom naše Web stranice, ali nije ovlašten koristiti sadržaj naše stranice na svojoj vlastitoj stranici. Korisnik ne može koristiti naše poveznice na stranicama niti ih stavljati unutar drugih Web stranica bez našeg izričitog pisanog odobrenja.

4.4. Osim ako nije drukčije izričito naznačeno, svi zaštićeni žigovi korišteni na našoj stranici i našem newsletteru u vlasništvu su društva TDR d.o.o. ili Grupacije British American Tobacco.


5. Zaštita podataka

5.1. Osobni podaci korisnika koje je korisnik ostavio na našoj Web stranici koristit će se isključivo u skladu s postojećim Uslovima korištenja, našom Politikom zaštite privatnosti i Politikom kolačića, a u potpunoj suglasnosti sa svim mjerodavnim propisima o zaštiti privatnosti te drugim primjenjivim propisima koje korisnik treba pažljivo pročitati prije nego što nastavi s upotrebom stranice.

5.2. Prijenos korisnikovih osobnih podataka podrazumijeva suglasnost za njihovu upotrebu u skladu s ovim Uslovima i Politikom obrade osobnih podataka.

5.3. Osobni podaci koje prikupljamo putem upitnika kroz naš newsletter imaju glavnu svrhu dopustiti slanje periodičnih newslettera koji sadrže obavijesti, informacije i druge sadržaje koji se odnose na temu Web stranice.

5.4. Newsletter se šalje isključivo onima koji su to eksplicitno zatražili i ovlastili TDR d.o.o. kao voditelja obrade podataka. Zahtjev za primanje newslettera podrazumijeva prethodno prihvaćanje relevantnih informacija.


6. Odgovornost

6.1. Korisnik potvrđuje (prihvaća) da mi (uključujući: našu grupaciju, naše podružnice, povezana društva, naše službenike, administratore, punomoćnike i zaposlene) nismo odgovorni prema korisniku niti temeljem ugovorne odgovornosti niti za nezakonite radnje (uključujući i greške) niti po bilo kojoj drugoj osnovi za: (i) izgubljenu dobit ili reputacijsku štetu, (ii) gubitak podataka, (iii) nematerijalne gubitke, (iv) direktne ili indirektne štete koje proizilaze iz ovakvih Uslova ili su povezani s njima ili su povezani s korištenjem ili nemogućnošću korištenja internet stranice ili čak i sadržajem ove stranice, čak i ako nas korisnik obavijesti o mogućnosti nastupanja ovakvih gubitaka.

6.2. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenja izazvana virusima, distribuiranim DoS napadima ili drugim tehnološki opasnim elementima (materijalima) koji bi mogli zaraziti vašu kompjutersku opremu, programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog upotrebe Web stranice ili preuzetih sadržaja s ove ili bilo koje druge povezane stranice.

6.3. Ovi uslovi korištenja ne sadrže elemente koji ograničavaju ili isključuju našu odgovornost za namjerne lažne izjave, smrt ili osobne ozljede uslijed našeg nemarnog postupanja ili postupanja naših agenata ili zaposlenih, niti druge odgovornosti za koje zakon ne dozvoljava ograničenja ili isključenja.

6.4 Ova Web stranica može upućivati na proizvode ili usluge trećih osoba ili može sadržavati poveznice na informacije trećih strana. Korisnik samostalno odlučuje želi li koristiti poveznice te pristupiti web stranicama trećih strana. Ne podržavamo, ne izdajemo garancije ili potvrde o takvim proizvodima ili uslugama, oglasima ili drugim informacijama dostupnim na takvim stranicama i ne prihvaćamo odgovornost za sadržaj web stranica koje su povezane s našom. Poveznice na druge stranice su pogodne isključivo za upotrebu korisnika, koji je dužan samostalno odlučiti o mogućnostima korištenja proizvoda, usluga i stranica trećih osoba.

6.5 Sadržaj naše stranice isključivo ima za cilj informirati i nema namjeru sugerirati ili savjetovati informacije na koje se oslanja. Iako nastojimo ažurirati informacije na našoj Web stranici, ne postavljamo nikakve izjave ili garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi s točnosti, potpunosti i ažuriranjem sadržaja objavljenog na web lokaciji.


OSOBNI PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje Vašeg računara s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te korištene verzije, operativni sistem i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

TDR d.o.o. neće namjerno prikupljati bilo koje podatke o posjetiteljima ove stranice koji su mlađi od 18 godina. U slučaju da TDR d.o.o. sazna da je dijete ustupilo bilo koje informacije, i u slučaju da su takve informacije i pohranjene, takve će informacije bez odgode biti izbrisane.


7. Viša sila

7.1. Ni na koji način ne odgovaramo za gubitke, štetu ili trošak s kojim se korisnik može suočiti, direktno ili indirektno, od neuspjelog izvršenja ili kašnjenja izvršenja obaveza prema ovim Uslovima, a prouzrokovani su okolnostima koji su izvan naše kontrole, uključujući vandalizam, nesreće, kvarove ili oštećenja strojeva ili opreme, požare, poplave, višu silu, štrajkove, blokade ili druge radne sporove (bez obzira uključuje li to naše zaposlene) ili nestašicu materijala ili goriva na tržištu na dan prihvaćanja naloga, ili drugih zakonskih ili administrativnih mjera.


8. Razno

8.1. Ovi Uslovi i dokumenti na koje se isti izričito pozivaju predstavljaju cjelokupan ugovor zaključen između nas i korisnika te se njime zamjenjuju svi prethodni dogovori i uslovi u vezi s korištenjem Web stranice.

8.2. Ukoliko nadležni sud smatra neki od ovih uslova potpuno ili djelomično nezakonitim, nevažećim ili neprimjenjivim, to u dopuštenim zakonskim okvirima neće utjecati na valjanost i primjenjivost preostalih uslova.

8.3. Naš izostanak zahtjeva za ispunjenje Uslova prema korisniku, naše kašnjenje u primjeni svojih prava u odnosu na korisnika odnosno izostanak ostvarivanja naših prava, ne znači da se mi odričemo svojih prava niti da korisnik ne treba poštovati svoje obaveze.

8.4. Naša prava i obaveze, skladno ovim uvjetima, možemo prenijeti na društva unutar naše grupe bez saglasnosti korisnika. Korisnici ne mogu prenijeti svoja prava i obaveze iz ovih uslova na treće bez naše obavezne pisane saglasnosti.

8.5. Ovi uslovi vrijede između nas i korisnika.

8.6. Korisniku ćemo slati obavijesti i drugu komunikaciju na adresu elektronske pošte koja nam je dostavljena. Korisnik je dužan svaku komunikaciju slati putem jednog od načina navedenih u članku 2.2. Općih uslova korištenja. Obavijesti koje se šalju putem e-maila će se smatrati primljenim 24 sata nakon slanja od strane pošiljatelja. Obavijesti poslane preporučenom poštom smatrat će se primljenima idućeg radnog dana. Obavijesti koje su objavljene na našoj Web stranici smatrat će se primljenima od strane korisnika prilikom sljedećeg korisnikovog posjeta Web stranici, osim ukoliko to nije izričito drukčije uređeno.

8.7. Zadržavamo pravo izmijeniti ili u bilo kojem trenutku povući ove Uslove i sve posljedične promjene primjenjivat će se na sve naloge počevši od datuma unosa promjena na našoj Web stranici. Korisnik mora pročitati Uslove i prihvatiti najnoviju verziju Uslova na Web stranici.

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Mi poštujemo Vašu privatnost. Brinemo se o zaštiti privatnosti posjetitelja naše web stranice. Molimo Vas da pažljivo pročitate dokument u kojem je naznačena naša 'Politika zaštite privatnosti' te u kojoj je navedeno na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke, hoćemo li Vam dostavljati obavijesti o novostima ili koristiti Vaše osobne podatke u svrhe istraživanja, analitičke ili u statističke svrhe. Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na osobne podatke posjetitelja ove stranice. Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.)), društvo odgovorno za Vaše osobne podatke je TDR d.o.o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Azize Šaćirbegović 1, JIB 4200173330000 (dalje u tekstu "TDR" ili "mi").

 • Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Molimo Vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.
 • U slučaju da niste zadovoljni s bilo kojim dijelom naše Obavijesti o zaštiti privatnosti, dostupna su vam pravna sredstva na način predviđen u daljnjem tekstu.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

Ovisno o okolnostima možemo prikupljati pojedine ili sve informacije koje su navedene dalje u tekstu, i to:

 • Ime i prezime;
 • Kontakt podaci;
 • Dob;
 • Država prebivališta;
 • Bilo koje dodatne informacije koje s nama podijelite.

U sljedećem popisu sadržane su informacije o načinima na koje prikupljamo osobne podatke o Vama, a molimo Vas da vodite računa o tome da navedena lista nije konačna.

 • Neki od osobnih podataka koje prikupljamo omogućuju nam da ispunimo naše obaveze prema Vama ili prema drugima. Primjerice, ako pristanete primati obavijesti e-mailom, za to nam je potrebna Vaša e-mail adresa te ime i prezime, a kako bismo mogli obraditi Vaš zahtjev. Drugi podaci mogu nam biti potrebni kako bismo osigurali da naš odnos teče bez poteškoća.
 • Ovisno o vrsti osobnih podataka koja se obrađuje, o odnosu i o okolnostima zbog kojih takve podatke obrađujemo, u slučaju da odbijete pružiti nam takve informacije moguće je da nećemo moći obraditi Vaš zahtjev.
 • Za detalje o pravnoj osnovi na kojoj je utemeljena obrada Vaših osobnih podatka, molimo Vas da pogledate poglavlje: „Pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka“.

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Prikupljamo Vaše podatke na tri temeljna načina:

 • Osobni podaci koje ste nam vi ustupili;
 • Osobni podaci koje smo zaprimili iz drugih izvora; i
 • Osobni podaci koje automatski prikupljamo.

OSOBNI PODACI KOJE STE NAM VI USTUPILI:

Postoje brojni načini na koje možete dijeliti informacije s nama, a koji uključuju:

 • Način na koji se registrirate za korištenje naše stranice (primjerice za email obavijesti);
 • Situacije u kojima vi nas aktivno kontaktirate, i to telefonom, e-mailom ili putem društvenih mreža; i/ili
 • Situacije u kojima mi Vas kontaktiramo, i to putem telefona ili e-maila, u skladu s mjerodavnim propisima o zaštiti podataka i na način predviđen u našoj Politici zaštite privatnosti i Uvjetima

OSOBNI PODACI KOJE SMO ZAPRIMILI IZ DRUGIH IZVORA

Možemo tražiti više informacija o Vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.


OSOBNI PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO

Možemo tražiti više informacija o Vama iz drugih izvora, uključujući i od trećih osoba.


OSOBNI PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje Vašeg računara s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te korištene verzije, operativni sistem i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

TDR d.o.o. neće namjerno prikupljati bilo koje podatke o posjetiteljima ove stranice koji su mlađi od 18 godina. U slučaju da TDR d.o.o. sazna da je dijete ustupilo bilo koje informacije, i u slučaju da su takve informacije i pohranjene, takve će informacije bez odgode biti izbrisane.


ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke iz nekoliko razloga, uključujući:

 • kako bismo osigurali da možemo odgovoriti na Vaše upite te Vas kontaktirati na Vaš zahtjev,
 • radi pohrane Vaših podataka (te ažuriranja) u našoj bazi podataka, a kako bismo Vas mogli obavijestiti u slučaju obavijesti e-mailom ili Vam odgovoriti na bilo koji upit;
 • u svrhu istraživanja za statističke potrebe;
 • radi vođenja naše stranice za potrebe internih operativnih aktivnosti, uključujući detektiranje kvara, analizu podataka, statističke svrhe i u svrhu istraživanja
 • radi osiguranja efikasnog funkcionisanja softvera i IT usluga koje Vam pružamo (uključujući krizne situacije te povrat podataka)
 • u bilo koje druge svrhe uz Vaš pristanak.

S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE?

Podijelit ćemo Vaše podatke prije svega kako bismo Vas upoznali s najnovijim i ažurnim podacima, sadržajem te događajima, i kako bismo bez odgode, na efikasan način odgovorili na Vaše upite. Osim ako drukčije ne zatražite, dopušteno nam je dijeliti Vaše podatke sa sljedećim grupama:

 • bilo kojim od društava iz BAT grupe, a gdje je to potrebno, u skladu s propisima o prijenosu podataka;
 • porezna i druga tijela, a kada smatramo da je zakonom ili drugim propisom propisano podijeliti ovakve podatke (primjerice na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi bilo kojeg spora ili očekivanog spora) ili u svrhu ugrožavanja osobne sigurnosti zaposlenika društva TDR d.o.o. i njegovih povezanih društava, trećih strana ili javnosti:
 • drugi pružatelji usluga koji postupaju u naše ime (uključujući vanjske savjetnike, savjetnike u vezi s poslovima ulaganja te profesionalne savjetnike poput odvjetnika, revizora, računovođa, pružatelja usluga tehničke podrške i IT savjetnika koji vrše testiranja i razvijaju sustave u našem sustavu tehničke podrške);
 • pružatelji usluga u IT-u gdje su sklopljeni odgovarajući ugovori (ili postoje slični zaštitni mehanizmi);
 • u slučaju da društvo u budućnosti bude preuzeto ili pripojenu drugom društvu, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s novim vlasnicima društva (pri čemu ćete biti obaviješteni o tome); i
 • mogu nastati okolnosti kada, zbog strateških ili drugih poslovnih razloga, British American Tobacco, kao povezano društvo društva TDR d.o.o. odluči prodati, spojiti ili na drugi način reorganizirati poslovanje u nekim zemljama. Takva transakcija može uključivati i prijenos Vaših osobnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima. U praksi će u takvim situacijama društvo British American Tobacco tražiti adekvatnu zaštitu tih osobnih podataka.

Ne dijelimo, ne ustupamo niti trgujemo Vašim osobnim podacima s trećim osobama u svrhe marketinga ili promocije.


KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to potrebno za svrhe radi koje iste prikupljamo, osim ako je, prema našem shvaćanju, zakonom ili drugim propisom propisan rok čuvanja (primjerice, na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi s potencijalnim sporom).

Kada nam Vaši podaci više ne budu potrebni, osobne podatke o Vama ćemo izbrisati iz našeg sistema.


KAKO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

Brinemo o zaštiti Vaših podataka. Kako bismo zaštitili Vaše podatke implementiramo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zloupotrebe Vaših osobnih podataka.

Predano radimo kako bismo osigurali poduzimanje svih razumnih mjera za osiguravanje svih osobnih podataka koje imamo od zloupotreba, gubitka ili neovlaštenog pristupa. Ovo postižemo korištenjem i primjenom raznih tehničkih i organizacijskih mjera, uključujući i mjere enkripcije, kontrolu prava pristupa te kriznim planom za oporavak od katastrofe.

Nažalost, slanje bilo kojih informacija putem Interneta uvijek donosi određeni stepen rizika. Bilo koje informacije koje šaljete putem Interneta šaljete na vlastiti rizik. Iako se trudimo poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti sigurnosti podataka koje šaljete putem Interneta te ne garantujemo sigurnost bilo koje informacije, uključujući i osobne podatke koji su slani putem Interneta.

U slučaju da postoji sumnja na bilo koju zloupotrebu ili gubitak ili neovlašteni pristup bilo kojim osobnim podacima molimo Vas da nas obavijestite o tome bez odgode. Molimo Vas da istaknete Vašu sumnju pisanim putem na adresu sjedišta društva TDR d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ili putem e-maila na adresu: info.ba@vuse.com kako bismo mogli dalje istražiti ovo pitanje te Vas povratno obavijestiti o ishodima istrage.


VAŠA PRAVA

Imate na raspolaganju različita prava u odnosu na podatke koje imamo o Vama, i to:


PRAVO NA PRIGOVOR

Ovim pravom garantuje Vam se pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podatka, ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova:

 • zbog toga što je to u našem legitimnom interesu (za više podataka molimo pogledati poglavlje 'Pravni temelji za obradu Vaših podataka' dalje u tekstu)
 • u znanstvene, istraživačke ili statističke svrhe.

PRAVO NA POVLAČENJE PRISTANKA

U slučajevima u kojima ste dali privolu na obradu Vaših osobnih podataka za određene aktivnosti, možete povući Vašu privolu u bilo kojem trenutku, a mi ćemo prestati koristiti Vaše podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdimo postojanje druge primjenjive pravne osnove za nastavak obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o tome.


ISPITANIKOVO PRAVO NA PRISTUP PODACIMA

Možete nas zatražiti presliku informacija koje držimo o Vama u bilo kojem trenutku te na bilo koji način te nas zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Ako vam omogućimo pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, za tu uslugu Vam nećemo naplatiti naknadu, osim ako to nije dopušteno zakonom. U slučaju da zahtijevate dodatne preslike ove informacije od nas, za to Vam možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu. U slučaju u kojem je to zakonom dopušteno, možemo odbiti Vaš zahtjev. U slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, priopćit ćemo Vam razloge za takvo postupanje.


PRAVO NA ZABORAV

Imate pravo zatražiti da 'izbrišemo' Vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Obično se ovo pravo ostvaruje u sljedećim slučajevima:

 • Podaci više nisu nužni;
 • Povukli ste Vašu privolu za korištenje osobnih podataka te ne postoji drugi razlog za daljnju obradu tih podataka;
 • Podaci su pribavljeni protuzakonito;
 • Potrebno je izbrisati podatke radi usklađivanja sa zakonskim obavezama; ili
 • Prigovarate obradi osobnih podataka a mi nismo u mogućnosti dokazati valjani pravni interes za nastavak obrade osobnih podataka.
 • Bili bismo ovlašteni odbiti Vaš zahtjev u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vas u tim slučajevima uvijek obavijestiti o razlozima odbijanja.

U slučajevima u kojima postupamo po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet ćemo sve razumno moguće korake kako bismo izbrisali predmetne podatke.


PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Ovlašteni ste zatražiti da u određenim slučajevima ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koju vršimo na temelju postojanja legitimnog interesa. U slučaju da smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo Vas o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili zahtijeva nerazmjeran napor. Naravno, obavijestit ćemo Vas prije prestanka s primjenom ograničenja na obradu osobnih podataka


PRAVO NA ISPRAVAK

Imate pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog podatka koji imamo o Vama. U slučaju da smo takav podatak podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Možete zatražiti i detalje o trećoj osobi kojoj smo ustupili netočan ili nepotpun osobni podatak. Onda kada smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, objasnit ćemo Vam naše razloge za donošenje takve odluke.


PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka kod jednog pružatelja usluga drugome. Praktično značenje ovog prava je mogućnost prenijeti podatke i informacije koje imamo o Vama trećoj osobi. Kako bi to bilo moguće, ustupit ćemo Vam podatke koje imamo o Vama u strojno čitljivom obliku koji Vam omogućuje prijenos podataka. Alternativno, možemo prenijeti podatke o Vama izravno drugom pružatelju usluga.


KO JE ODGOVORAN ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Društvo TDR d.o.o. Sarajevo odgovorno je za obradu Vaših osobnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakve komentare ili prijedloge koje se odnose na ovu obavijest o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na adresu sjedišta društva TDR d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Pitanje privatnosti nam je važno te ćemo Vam na sve Vaše upite odgovoriti bez odgode.

Ova web stranica može sadržavati poveznice koje upućuju na druge web stranice koje bi Vam mogle biti zanimljive. U slučaju da pomoću poveznica napustite našu web stranicu, imajte na umu da TDR nema kontrolu nad tim drugim web stranicama i njihovim sadržajem te nije odgovaran za zaštitu privatnosti Vaših podataka koje podijelite posjećujući druge stranice.
Ova Obavijest o privatnosti ne odnosi se na te druge web stranice. Provjerite, stoga, pravila zaštite privatnosti koja vrijede za dotične web stranice.


PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA

Postoji nekoliko načina na kojima nam je pravno dopuštena obrada Vaših osobnih podataka, a koji su navedeni dalje u tekstu.


KADA JE KORIŠTENJE PODATAKA U NAŠEM LEGITIMNOM INTERESU

Dopušteno nam je korištenje Vaših osobnih podataka ako nam je to interesu, a ti interesi nisu u proturječju s bilo kojim uskraćivanjem Vaših prava i sloboda.

Smatramo da je obrada Vaših osobnih podataka u našem legitimnom interesu u određenim slučajevima, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

 • radi boljeg razumijevanja korisnika naših stranica, a kako bismo im pružili relevantnije informacije i kvalitetniju uslugu;
 • kako bismo osigurali neometan rad naše stranice;
 • kako bismo čuvali naš sustav sigurnim i spriječili neovlašteni pristup i napade.

Ne smatramo da bi bilo koje aktivnosti navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti ugrozile Vaša prava ili slobode. Međutim, imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na ovoj pravnoj osnovi. Načini na koji možete iznijeti Vaše prigovore navedeni su u poglavlju 'Vaša prava' ranije u tekstu.


KADA STE NAM DALI PRIVOLU NA KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Dopušteno nam je koristiti Vaše osobne podatke u onim slučajevima kada ste Vi na to izričito pristali. Kako bi Vaš pristanak bio valjan, potrebno je ispuniti sljedeće pretpostavke:

 • privola mora biti slobodno dana, bez bilo kakve vrste pritiska;
 • mora Vam biti poznato za što dajete privolu – stoga je naš zadatak osigurati da imate dovoljno informacija;
 • privolu dajete samo za jednu aktivnost – izbjegavamo grupiranje privola – kako bismo osigurali da znate točno na što pristajete; i
 • morate izvršiti aktivnu i afirmativnu radnju da biste dali privolu – vjerojatno ćemo tražiti da označite kućicu kojom dajete pristanak, tako da ovaj zahtjev bude ispunjen na jasan i nedvosmislen način.

U slučaju da nam za bilo što bude potrebna Vaša privola u budućnosti, dostavit ćemo Vam informacije koje će biti dostatne kako biste mogli odlučiti o davanju privole.

Imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku. U ranijem dijelu teksta, u poglavlju 'Vaša prava' je detaljno navedeno kako to pravo možete ostvariti.


KADA JE KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA NUŽNO ZA ISPUNJENJE OBVEZA U UGOVORU U KOJEM STE VI STRANKA

Smijemo koristiti Vaše osobne podatke onda kada je to potrebno za ispunjenje ugovora koji smo sklopili s Vama. Primjerice, kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, potrebni su nam Vaši kontakt podaci.


KADA JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA POTREBNA ZA ISPUNJENJE NAŠIH ZAKONSKIH OBVEZA

Osim obveza koje imamo prema Vama na temelju nekog ugovora, postoje i druge zakonske obveze u skladu s kojima smo dužni postupati, primjerice kako bismo osigurali da su svi korisnici naše stranice stariji od 18 godina. Ovlašteni smo koristiti Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza.


Naša Web stranica koristi kolačiće. Za više informacija o načinu i svrsi korištenja kolačića pročitajte našu Obavijest o kolačićima.


OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Mi poštujemo Vašu privatnost. Brinemo se o zaštiti privatnosti posjetitelja na našoj web stranici (dalje: „Web stranica“). Ova Politika kolačića opisuje kolačiće koji se mogu postaviti kada pristupite na našu Web stranicu te svrhe za koje koristimo te kolačiće, uključujući i osobne podatke koje prikupljamo s njima. Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.)), društvo odgovorno za Vaše osobne podatke je TDR d.o.o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, JIB 4200173330000 (dalje u tekstu "TDR" ili "mi").

Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti o kolačićima. Molimo Vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.

U slučaju da imate bilo kakve komentare ili prijedloge koje se odnose na ovu Obavijest o kolačićima molimo Vas da nas kontaktirate na adresu sjedišta društva TDR d.o.o., Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1 ili putem maila na adresu info.ba@vuse.com.


Naše korištenje kolačića

Ova Pravila o kolačićima opisuju kolačiće koji se automatski postavljaju i druge koje možete postaviti kada posjetite našu Web stranicu i svrhe za koje ih koristimo.

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bi vas razlikovala od drugih korisnika. To nam pomaže da vam pružimo dobro iskustvo dok pregledavate našu Web stranicu i također nam omogućuje da poboljšamo našu Web stranicu.

Neki kolačići mogu funkcionirati tako da prikupljaju i pohranjuju neki oblik osobnih podataka o vama, tako da ova pravila također opisuju osobne podatke koje obrađujemo ili kojima drugima dopuštamo pristup prilikom korištenja kolačića.

Za daljnje informacije o tome kako koristimo osobne podatke koje prikupljamo o vama (uključujući podatke prikupljene našom upotrebom kolačića) pogledajte našu Obavijest o privatnosti.


Što su kolačići

Kolačići su male količine informacija koje naš web poslužitelj postavlja na web preglednik Vašeg računala ili mobitela i koje se spremaju na hard drive Vašeg uređaja. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Obavijesti uključuje i druge vrste automatiziranog pristupanja ili pohrane informacija na Vašem uređaju.

Ti kolačići nam pomažu da Vam pružimo ugodno iskustvo pretraživanja naših mrežnih stranica i ujedno nam omogućuju da ju poboljšamo.

Kolačić je malena datoteka koja se sastoji od slova i brojeva koju pohranjujemo na Vašem pregledniku ili tvrdom disku Vašega računala. Kolačići sadržavaju podatke koji se prenose na tvrdi disk Vašeg računala odnosno uređaja.

Kako bi stranica brzo, sigurno i pravilno funkcionirala, ona prikuplja obavezne kolačiće koji ne mogu biti isključeni. Obično se postavljaju kao reakcija na Vaše radnje kao što su: postavke privatnosti, prijava, popunjavanje obrazaca. Kada ste pristupili ovoj Web stranici dobili ste poruku kojom ste obaviješteni o korištenju kolačića na ovoj stranici. Kako bismo Vam dostavili tu poruku morali smo koristiti kolačiće. U slučaju da odlučite koristiti ovu stranicu i pristanete koristiti kolačiće, daljnji kolačići će se pohranjivati na Vaš uređaj, na dolje opisani način.

Možemo koristiti kolačiće postavljene putem vašeg web preglednika u sljedeće svrhe:

Nužni kolačići. Ovi su kolačići nužni za funkcioniranje naše Web stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Oni uključuju, na primjer, kolačić koji je postavljen iz sigurnosnih razloga ili za pamćenje vaših postavki pristanka na kolačiće. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje predstavljaju zahtjev za uslugama, kao što je postavljanje Vaših postavki privatnosti. Možete postaviti svoj preglednik da blokira ili vas upozori na ove kolačiće, ali neki dijelovi naše Web stranice tada će prestati raditi.

Funkcionalni kolačići. Ovi kolačići omogućuju našoj Web stranici da pruži poboljšanu funkcionalnost i personalizirane značajke. Možemo ih postaviti mi ili dobavljači treće strane čije smo usluge dodali na naše stranice. Ako ne dopustite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće ispravno funkcionirati.

Analitički kolačići. Ovi kolačići omogućuju nam brojanje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati izvedbu naše Web stranice. Pomažu nam da znamo koje su stranice najpopularnije, a koje najmanje popularne i vidimo kako se posjetitelji kreću našom Web stranicom. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići skupno se agregiraju nakon prikupljanja. Navedeni podaci pohranjuju se u pseudoanonimiziranom obliku. Ako ne dopustite ove kolačiće, nećemo moći mjeriti promet na našoj Web stranici niti pratiti njegovu izvedbu.

U ostalim slučajevima ne koristimo kolačiće na ovoj stranici. Međutim, u slučaju da na našim stranicama postoji sadržaj koji pružaju drugi pružatelji usluga, ti drugi pružatelji usluga mogu postaviti kolačiće na Vašem računalu ili mobilnom uređaju, u skladu s njihovom politikom zaštite privatnosti.


Pristanak na korištenje kolačića

Određeni kolačići koje koristimo su strogo neophodni za rad naše web stranice. Na primjer, kada prvi put posjetite našu Web-stranicu, predstavljamo vam obavijest o kolačićima i alat koji traži vaš pristanak za neobavezne kolačiće. Moramo koristiti kolačić kako bismo zapamtili Vaše postavke kolačića kako bismo bili u skladu sa zakonom.

Kada prvi put posjetite našu Web stranicu, automatski postavljamo bitne kolačiće na vaš uređaj koji su nužno potrebni za rad naše Web stranice. U odnosu na sve druge vrste kolačića koje želimo koristiti, bit ćete pozvani da pristanete na našu upotrebu pomoću našeg alata za kolačiće. Ako ne date svoj pristanak korištenjem Alata za kolačiće, nećemo postaviti ove kolačiće na vaš uređaj.

Ako ne date svoj pristanak, naše Web mjesto će i dalje raditi, ali neke od poboljšanih i personaliziranih značajki možda neće.

Ako date svoj pristanak u pogledu kolačića, također ćete dati svoj pristanak nama i relevantnim trećim stranama koje koriste te kolačiće za korištenje Vaših osobnih podataka na načine navedene u našoj Obavijesti o privatnosti. Relevantne kolačiće ćemo postaviti ili pročitati samo za razdoblja navedena u u nastavku. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku korištenjem Alata za kolačiće za isključivanje/isključivanje relevantnih kolačića (Postavke kolačića). Datoteke kolačića mogu ostati na Vašem uređaju nakon što ste odustali od njihove upotrebe. Pogledajte odjeljak Kako kontrolirati i brisati kolačiće ili provjerite stranice za pomoć svog preglednika kako biste saznali kako izbrisati ove datoteke sa svog uređaja.

Ako povučete svoj pristanak za korištenje neobaveznih kolačića, pristanak koji ste nam dali za korištenje bilo kojih osobnih podataka koje prikupimo pomoću tih kolačića također će biti povučen.


Informacije o trajanju pohrane kolačića

Vrijeme pohrane i čuvanja kolačića je ograničeno, i to kako slijedi:

 • _ga (koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika) – 2 godine od postavljanja / ažuriranja
 • _gat (koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva) – 1 minuta od postavljanja / ažuriranja
 • _gid (koristi se za identifikaciju korisnika) – 24 sata od postavljanja / ažuriranja

Google analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, a analitički servis društva Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tkz. kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na računalima korisnika i koji omogućuju analizu načina korištenja. Informacije koje se generiraju o korištenju ove stranice se uobičajeno prenosti na server Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se ti podaci čuvaju.

IP anonimizacija je aktivirana na ovoj stranici, tako da su IP adrese korisnika Googlea skraćene unaprijed kad je riječ o državljanima Država članica Europske unije ili država članica Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima se cijela IP adresa šalje na Googleov server u SAD-u gdje se skraćuje. U ime operatera ove stranice, Google će koristiti podatke radi utvrđivanja korištenja ove stranice, sastaviti izvještaj o aktivnostima za druge svrhe povezane s korištenjem ove stranice te korištenjem Interneta, a radi pružanja usluga operateru web stranice.

IP adresa koju je vaš internetski preglednik prikupio kao dio Google Analytics usluge neće biti spojen s drugim podacima Googlea. Podaci koje BAT prikuplja putem alata Google Analytics su: broj posjetitelja, URLovi preko kojih su posjetitelji pristupili i pouzdane stranice.


Isključivanje kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećem linku.

Za ostvarenje svojih prava vezana uz Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) ili/i Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), obratite se na mail: info.ba@vuse.com.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

ŠTA JE VUSE GO?

Vuse GO je jednokratni uređaj za vaping dizajniran za trenutke u pokretu. Nije ga moguće puniti i sadrži ne zamjenjivu litij-ionsku polimer bateriju. Svaki uređaj je namijenjen za jednokratnu upotrebu i omogućuje do 600 udisaja*. Ne pokušavajte ga ponovno napuniti jer to može dovesti do izljevanja tekućine i oštećenja vašeg uređaja.

**Temeljeno na laboratorijskom testiranju novoproizvedenog proizvoda i može varirati ovisno o načinu korištenja.

ZAŠTO NA MOM Vuse GO UREĐAJU TREPERI PLAVO SVJETLO?

Plavo bljeskajuće svjetlo koje treperi na dnu vašeg uređaja znači da je baterija uređaja potpuno prazna, stoga je uređaj potrebno odložiti i zamijeniti novim.

TREBAM LI PUNITI SVOJ Vuse GO?

Ne, Vuse GO je jednokratni uređaj i ne može se puniti. Svaki je Vuse GO za jednokratnu upotrebu i omogućuje do 600 udisaja prije pražnjenja baterije, a broj udisaja izmjeren je u laboratorijskom testiranju novoproizvedenog proizvoda. No, to može varirati ovisno o individualnom ponašanju pri korištenju.

KAKO KORISTITI Vuse GO UREĐAJ?

Kako biste započeli koristiti svoj Vuse GO uređaj, izvadite ga iz pakiranja, otvorite ga i s njega skinite zaštitu (i s gornjeg i s donjeg dijela) te ga aktivirajte udisajem.

ZAŠTO IZ MOG Vuse GO UREĐAJA NE IZLAZI PARA?

Može biti neki od sljedećih razloga:

 • Vaš Vuse GO je možda prazan te vas molimo da ga odgovorno zbrinete.
 • Moguće je da nečistoća blokira nastavak za usta te ga je potrebno očistiti suhom krpom. Alternativno, možete koristiti antibakterijske maramice za čišćenje nastavka za usta i ostaviti da se nastavak za usta osuši prije upotrebe.

Ako vaš Vuse GO i dalje ne radi, molimo vas da se obratite timu za korisničku podršku na broj telefona 0800 50 248 ili putem maila na info.ba@vuse.com.

KOLIKO UDISAJA OMOGUĆUJE JEDNOKRATNI Vuse GO?

Svaki Vuse GO za jednokratnu upotrebu može isporučiti do 600 udisaja prije nego što se baterija isprazni*, no to može varirati ovisno o navikama pojedinačnih korisnika.

*izmjereno u laboratorijskom ispitivanju novoproizvedenog proizvoda.

KOJI SU Vuse GO JEDNOKRATNI OKUSI ZA VAPE DOSTUPNI?

Vuse GO dostupan je u sedam okusa: Berry Watermelon, Blueberry Ice, Peppermint Ice, Mango Ice, Tropical Coconut Blend, Passionfruit Ice, Creamy Tobacco.

POSTOJI LI Vuse GO U RAZLIČITIM NIKOTINSKIM JAČINAMA I KOJE JAČINE SU DOSTUPNE?

Vuse GO dolazi u jačini od 0 mg/ml, 10 mg/ml i 20 mg/ml.

NALAZE LI SE SOLI NIKOTINA U MOM Vuse GO UREĐAJU?

Da, Vuse GO eTekućine sadrže soli nikotina.