Česta pitanja

Šta je vuse go?

Vuse GO je jednokratna elektronska cigareta. Litijum jonsku bateriju nije moguće zameniti, a sam uređaj nije moguće puniti.

ZAŠTO NA MOM VUSE GO UREĐAJU TREPERI PLAVO SVETLO?

Plavo bljeskajuće svetlo koje treperi na dnu vašeg uređaja znači da je baterija uređaja potpuno prazna, stoga je uređaj potrebno odložiti i zameniti novim.

TREBAM LI DA PUNIM VUSE GO UREĐAJ?

Ne, Vuse GO je jednokratni uređaj i ne može se puniti.

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

KAKO KORISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Kako biste započeli korišćenje svog Vuse GO uređaja, izvadite ga iz pakovanja, otvorite ga i sa njega skinite zaštitu, sa gornje i donje strane. Sam uređaj aktivirajte udisajem.

ZAŠTO IZ MOG VUSE GO UREĐAJA NE IZLAZI PARA?

Može biti neki od sledećih razloga:

Svaki Vuse GO je za jednokratnu upotrebu. Broj udisaja može varirati u zavisnosti od individualnog ponašanja potrošača.

 • Vaš Vuse Go je možda prazan, te ga treba odložiti i zameniti novim.

 • Moguće je da nečistoća blokira nastavak za usta, pa ga je potrebno očistiti suvom krpom ili antibakterijskim maramicama.

Ako vaš Vuse GO i dalje ne radi, molimo vas da se obratite timu za korisničku podršku na broj telefona 0800 333 442 ili putem maila na info@vuse.rs.

KOLIKO UDISAJA OMOGUĆAVA JEDNOKRATNI VUSE GO?

U zavisnosti od tipa uređaja, različit broj udisaja se može isporučiti kranjem korisniku.

Broj udisaja takođe zavisi i od individualne upotrebe.

KOJI SU DOSTUPNI JEDNOKRATNI VUSE GO UKUSI?

Vuse GO je dostupan u različitim ukusima. Za više informacija pogledajte SHOP.

KOJE SU RAZLIČITE NIKOTINSKE JAČINE JEDNOKRATNIH VUSE GO UKUSA?

Vuse GO je dostupan u rrazličitim nikotinskim jačinama, ali takođe i sa 0 mg/ml nikotina.

DA LI SE NIKOTINSKE SOLI NALAZE U TEČNOSTI ZA VUSE GO?

Da, VUSE GO tečnosti sadrže nikotinske soli, osim za ukuse koje imaju 0mg/ml nikotina.

OD ČEGA SE SASTOJI VUSE GO?

Sadržaj svakog VUSE GO-a možete pročitati na deklaraciji koja se nalazi na samoj kutiji u kojoj je uređaj spakovan.

KOJE SU SPECIFIKACIJE VUSE GO?

Vuse GO sadrži 2ml tečnosti i ima bateriju kapaciteta 370mAh.

KAKO BRINUTI O VUSE GO UREĐAJU?

Sledite instrukcije iz korisničkog uputstva koje ste dobili uz VUSE GO uređaj.

 • čuvajte Vuse GO na temperaturi od 0–35°C

 • nemojte povlačiti, gnječiti, bušiti, spaljivati ili potapati uređaj u vodu, Vuse GO proizvod držite suvim

 • nikada ne ostavljajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote

 • ne koristite u blizini zapaljivih tečnosti ili plinova

KAKO ČISTITI VUSE GO UREĐAJ?

Koristite suvu krpu ili antibakterijske maramice za čišćenje nastavka za usta i ostaviti da se nastavak za usta osuši pre upotrebe

ŠTA ZNAČI BROJANJE UDISAJA?

Broj udisaja, na primer "do 500 udisaja po uređaju" daje naznaku koliko će udisaja proizvod dati na temelju testiranja proizvoda pri postavljenoj veličini udisaja.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se ne mogu puniti, kao što je Vuse Go, to se temelji na broju udisaja koje će proizvod isporučiti tokom svog životnog veka, sve dok proizvod više ne ispušta paru.

Za proizvode zatvorenog sistema koji se mogu puniti, kao što je Vuse PRO, to se temelji na broju udisaja koje će POD/dopuna isporučiti dok se tečnost ne potroši.

KAKO ODREĐUJEMO BROJ UDISAJA?

Broj udisaja određuje se testiranjem proizvoda na mašini za testiranje uređaja. Ova mašina je sposobna da izvrši 1000 udisaja koji su identični.

Mašina za testiranje uređaja programirana je da vrši udisaje prema postavljenim parametrima, a jedan od njih je dužina vremena za svaki udisaj.

Brojanje udisaja prestaje u trenutku kada težina proizvedenog aerosola po udisaju značajno padne. Konačni broj udisaja temelji se na proseku od 5 testiranih uzoraka.

JESU LI BATERIJE U VUSE UREĐAJIMA SIGURNE?

Naši uređaji sadrže litij-ionske baterije slične drugoj potrošačkoj elektronici.

Naši proizvodi ispunjavaju sve međunarodne i nacionalne sigurnosne zahteve.

Kako biste izbegli bilo kakav kvar na vašem Vuse Pro proizvodu, koristite i punite svoj Vuse Pro uređaj samo opremom koja se nalazi u vašem kompletu.

Za više informacija uvek možete da proverite uputstva o korisničkim iskustvima.

KOLIKO DUGO TRAJE VUSE PRO UREĐAJ?

Dobro održavan i redovno korišten Vuse PRO uređaj dizajniran je da traje najmanje 12 meseci, ali će to zavisiti od načinu upotrebe uređaja.

Vuse PRO uređaji bi trebali da traju oko 300 ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja, pre nego što se učinkovitost baterije pogorša.

To je uobičajeno za sve litij-ionske baterije.

KAKO DA PUNIM SVOJ VUSE PRO UREĐAJ?

Kako biste izbegli rizik od požara, povreda i/ili štete na vašem Vuse PRO proizvodu ili drugoj imovini, punite svoj Vuse uređaj samo s opremom koja se nalazi u vašem kompletu ili s kompatibilnim dodacima za punjenje.

E-cigarete se NE smeju puniti pomoću USB priključaka televizora ili druge audio-vizualne opreme koja nije posebno dizajnirana za punjenje litij-ionskih baterija.

KADA TREBAM DA PROMENIM VUSE PRO POD/DOPUNU?

 • kad prestane da proizvodi paru

 • ukoliko se ukus ili kvalitet pare pogorša

 • kada vidite da je nestala tečnost u POD-u/dopuni

KAKO MOGU da znam JE LI MOJ VUSE pro pod/dopuna PRAZNa?

Možete primetite pogoršanje kvaliteta ukusa kada je u POD-u/dopuni malo tečnosti.

Ako se to desi, zeleno LED svetlo će početi bljeskati dok udišete i neće proizvoditi nikakvu paru.

To je vreme kada biste trebali da promenite POD/dopunu. Stanje tečnosti u POD-u/dopuni možete lako proveriti uklanjanjem POD-a/dopune.

IZ MOG VUSE PODa NE IZLAZI PARA – šta da radim?

Ovde je uzrok ili sigurnosni razlog ili problemi sa baterijom:

 • možda ćete morati promijeniti svoj VUSE PRO POD/dopunu

 • možda ćete morati napuniti bateriju

Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu.