ePEN GEBRUIKERSHANDLEIDING

FR Capsule ePen -> NL ePen Pod

FR Voyant lumineux de bouton On/Off -> NL Aan/uit-knop LED-Indicator

FR Câble de chargement USB –> NL USB-oplaadkabel
 

TIPS:

→ Elke pod is ontworpen voor eenmalig gebruik. Probeer deze niet na te vullen, aangezien dit kan leiden tot lekkage en uw apparaat kan beschadigen.

→ Alle Vuse eLiquids zijn op maat ontwikkeld voor Vuse-apparaten voor een optimale vapingervaring

SNELSTARTGIDS

Steek de pod in het apparaat

Klik 3 keer om het apparaat in te schakelen.

Druk de knop omlaag terwijl u de damp inhaleert.

Klik 3 keer om het apparaat uit te schakelen.

TIPS:

→ Voor een optimale prestatie moet uw ePen volledig zijn opgeladen vóór het eerste gebruik

→ Voor optimaal genieten en voldoening, wordt het aanbevolen om uw lippen over de pod te sluiten

→ Wanneer de ePen is geactiveerd, geeft de LED het resterende oplaadniveau aan.

→ Gebruik uitsluitend Vuse ePen pods met het Vuse ePen-apparaat

WANNEER MOET U UW POD VERVANGEN

Weinig of geen damp productie. Verslechtering van de smaak of kwaliteit van de damp.

Wanneer uw ePen niet langer damp produceert en de pod nog niet leeg is, controleer dan of uw apparaat volledig is opgeladen.

OM UW VUSE EPEN OP TE LADEN

Sluit de USB oplaadkabel aan op het apparaat. Sluit het andere uiteinde aan op een USB oplaadpoort/station.

Het duurt niet langer dan 1 uur om uw ePen volledig op te laden wanneer u de correcte oplaadinput gebruikt.

 

Wanneer de ePen gedurende 10 minuten ongebruikt blijft, schakelt deze automatisch uit

Vert -> NL Groen

Moins de 85% - NL Minder dan 85%

Rouge fixe -> NL Rood (vast)

Moins de 10% -> NL Minder dan 10%

Rouge clignotant –> NL Rood knipperend 

De LED-indicator toont de verschillende oplaadniveaus tijdens het opladen. Laat de ePen nooit onbewaakt achter tijdens het opladen.

TIPS:

→ Wanneer de LED continu groen aangeeft, is de ePen opgeladen en moet de USB oplaadkabel worden losgekoppeld

→ De ePen stopt automatisch met opladen na een période van 3 uur

→ Wanner uw ePen snel rood begint te knipperen tijdens het opladen, dient u het apparaat los te koppelen en contact op te nemen met de Vuse klantendienst

INDICATORS OPLAADNIVEAUS

Nadat het apparaat is ingeschakeld drukt u eenmaal op de knop om het oplaadniveau te zien

Moins de 10% -> NL: minder dan 10%

Tip: Uw ePen apparaat heeft mogelijk geen lading meer voordat de pod leeg is, dus gooi niet automatisch de pod weg wanneer u het apparaat oplaadt, aangezien er mogelijk nog eLiquid in zit.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Nooit in de buurt van sleutels of muntstukken bewaren

Niet gebruiken in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Niet gebruiken indien beschadigd

Nooit achterlaten in direct zonlicht of in de buurt van de warmtebronnen.

Zorg dat de Vuse producten droog blijven.

Bewaar Vuse producten op de ideale temperatuur tussen 0 en 25°C

→ Het is normaal dat uw apparaat warm wordt rond de USB-poort tijdens het opladen

→ De ePen bevat niet-vervangbare lithium-ion polymeer oplaadbare batterij

→ De opeenhoping van vuil in uw ePen pod en op de bovenkant van uw apparaat kan resulteren in een minder aangename ervaring en het vuil kan het normale opladen verstoren. Om dit te voorkomen, dient u de pod te controleren en indien nodig te los te maken van het ePen-apparaat. Maak de pod schoon met een droge doek en blaas voorzichtig in de pod om eventueel opgehoopt vuil los te maken

→ Wanneer u de knop langer dan 8 seconden indrukt, sluit het apparaat af. Om de ePen opnieuw op te starten volgt u de ‘snelstart’-instructies

→ De apparaatcontroller heeft een kortsluitfunctie : als het apparaat kortsluit tijdens activering knippert het rode lampje op de knop 3 keer en het apparaat sluit af

→ Uw ePen-apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik tussen 0°C-40°; als uw apparaat buiten dit temperatuursbereik wordt gebruikt kan het apparaat beschadigd raken of niet langer werken

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

→ Gebruik dit product altijd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant

→ Staak onmiddellijk het gebruik van dit product en vraag onmiddellijk om medisch advies als u één van de volgende problemen ondervindt : ontwikkeling van een onregelmatige hartslag, allergische reactie zoals uitslag, jeuk of zwelling van de tong, mond of keel; flauw gevoel; misselijkheid; hoofdpijn; of een ander ongebruikelijk of ongunstig effect

→ Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een verminderde zintuiglijke, fysieke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betrekkende het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

→ U mag de ePen nooit onbewaakt achterlaten tijdens het opladen.

→ Om het risico op brand, letsel en/of schade van uw Vuse ePen of andere eigendommen te vermijden mag u uw Vuse ePen apparaat uitsluitend gebruiken met de uitrusting die is geleverd in uw Vuse ePen-kit.

→ Vermogensinput van USB-oplaadkabel ; 5VDC, 2A. Gemaakt voor gebruik met Vuse ePen en Vype ePen 3 modellen.

→ Dit product mag alleen worden aangesloten op een veiligheidscircuit met een extra lage spanning (SELV) afgesteld op 5VDC, 1,5A.

→ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruikersonderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen.

→ De USB-oplaadkabel niet slepen, verpletteren, doorprikken, verbranden of onderdompelen in water.

→ Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat.

→ De bescherming die door de apparatuur wordt geboden kan worden aangetast wanneer de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet is gespecificeerd door de fabrikant.

→ Gebruik geen e-sigaretten wanneer u, of iemand in de buurt, zuurstof gebruikt.

→ Als u vragen of twijfels heeft over het gebruik van uw Vuse ePen of andere Vuse producten, neem dan contact op met de Vuse Klantenservice.

DIT PRODUCT IS NIET BEDOEDLD VOOR GEBRUIK DOOR:

→ Personen jonger dan 18 jaar.

→ Personen met een allergie/gevoeligheid voor nicotine of een van de andere vermelde ingrediënten.

→ Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

→ Personen die om medische redenen tabaks- of nicotineproducten moeten vermijden.

→ Personen met een onstabiele hartaandoening, ernstig verhoogde bloeddruk of diabetes.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN DIEREN HOUDEN: DIT PRODUCT BEVAT DE ZEER VERSLAVENDE STOF NICOTINE*. DIT PRODUCT KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID. HET GEBRUIK ERVAN WORDT AFGERADEN VOOR NIET-ROKERS. Bel een ANTIGIFCENTRUM of arts/huisarts als u zich niet goed voelt.

*Behalve producten die geen nicotine bevatten.

VERWIJDERING EN RECYCLAGE

Elektrische en elektronische goederen en batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar moeten afzonderlijk worden ingezameld voor terugwinnen en recycling.

 

Vuse ePen-apparaat en USB-oplaadkabel gemaakt in China

Verdeeld door British American Tobacco Belgium NV/SA, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium  

Verken het platform ...

WAT U VAN ONS KAN VERWACHTEN

Transparant over vaping

Op zoek naar de juiste informatie?
Vind hier de feiten op een rijtje.

 • Wat is het verschil tussen vapen en roken?
 • Vapemythes ontkracht
 • Is vapen veilig?
MEER WETEN

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID GAAT VERDER DAN HET PRODUCT

Wetgeving over vaping en verbod van verkoop aan minderjarigen.

 • Preventie van de toegang tot vapingproducten door minderjarigen
 • Regelgeving inzake vaping en TPD
MEER WETEN

Alles wat je altijd wilde weten over vapen

Vaping tot in
de kleinste details.

 • Startersgids voor vapers
 • De verschillende nicotinegehaltes
 • De verschillende types e-sigaretten
MEER WETEN

Ken de wetenschap

Testen en kwaliteitseisen

 • Vuse kwaliteitseisen
 • Damp testen
 • De wetenschap achter Vuse
MEER WETEN

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.