Retourbeleid van gebruikte producten

Volgens de Europese wetgeving is het verboden om elektrische en elektronische apparaten bij het huisafval te gooien. Elektronische sigaretten, batterijen en laders zijn geen huishoudelijk afval. Enkel de hiervoor voorziene inzamelpunten zorgen ervoor dat uw elektrisch en elektronisch afval op een milieuvriendelijke wijze wordt ingezameld, hergebruikt en/of gerecycleerd.
U vindt het dichtstbijzijnde inzamelpunt hier: https://www.recupel.be/nl/waar-naartoe/##

 

Richtlijn 2012/19 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ("AEEA").

Wanneer elektrische en elektronische apparatuur (EEA) afval wordt, spreken we over “AEEA” of “WEEE” (“Waste Electric and Electronic Equipment”). Voor dit afval gelden bijzondere reglementeringen, die zijn samengebracht in de richtlijn 2012/19/EU, beter gekend als de WEEE-richtlijn. Het merendeel van deze verplichtingen zijn gewestelijke materie.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke stoffen bevatten die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. De WEEE-richtlijn van de EU werd ingesteld om het gebruik en het hergebruik van AEEA te verbeteren. De richtlijn stelt doelen voor het recycling en het hergebruiken van AEEA en verplicht fabrikanten en kleinhandelaars te helpen bij de inzameling van AEEA met het oog op hergebruik en recycling. Fabrikanten betalen een jaarlijkse vergoeding voor de veilige inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten.

De Europese AEEA-richtlijn is in België geïmplementeerd via de WEEE-regelgeving, terwijl de meeste van deze verplichtingen op gewestelijk niveau worden geregeld. Alle Europese lidstaten zijn verplicht om de hoeveelheid AEEA die op stortplaatsen wordt gestort, te verminderen. De hoeveelheid beschikbare stortplaatsruimte in België en Europa neemt voortdurend af, en de AEEA-richtlijn heeft tot doel de hoeveelheid elektrische goederen die naar stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en ervoor te zorgen dat alle recycling AEEA-producten worden ingezameld en hergebruikt. Eindgebruikers spelen een belangrijke rol bij het helpen verbeteren van het herbruiken van AEEA. Elektrische en elektronische goederen zijn nu gemarkeerd met de afbeelding van een doorgekruiste vuilnisbak, om aan te geven dat het product niet mag worden weggegooid als onderdeel van ongesorteerd stedelijk afval, maar apart moet worden ingezameld voor hergebruik en recycling.

Als u uw e-sigaret moet weggooien, raadpleeg dan het beleid inzake het terugsturen van gebruikte producten hierboven, of neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over andere openbaar beschikbare inzamelings- en recyclingfaciliteiten.

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.