Sommigen onder u maken zich misschien zorgen. Sommigen onder u zijn misschien nieuwsgierig om er meer over te weten. We zijn er voor u om alle mogelijke onzekerheden uit te klaren. In dit artikel behandelen we alle aspecten van het verbod, met inbegrip van wat het verbod juist inhoudt, waarop het van toepassing is en welke mogelijke gevolgen dit voor u kan hebben.

Wat is het mentholsigarettenverbod?

  • Het mentholsigarettenverbod is van kracht sinds 20 mei 2020.
  • Het verbod geldt voor mentholsigaretten, gearomatiseerde roltabak, 'fijne' sigaretten en kliksigaretten.
  • Het mentholverbod is bedoeld om tabaksgebruik bij jongeren sterk te ontmoedigen en te vermijden dat mensen beginnen te roken.
  • Deze nieuwe tabakswet is niet van toepassing op e-sigaretten of e-sigaretten waarbij tabak wordt verbrand.

Waarom nu?

De bedoeling van het mentholsigarettenverbod is om het aantal rokende jongeren te verminderen, nieuwe rokers af te schrikken en het voor huidige rokers makkelijker te maken om te stoppen. Het menthol tabaksverbod maakt deel uit van een vierjarenplan dat gestart is in 2016 met als eindpunt een volledig verbod op gearomatiseerde sigaretten in mei 2020.

MEER INFORMATIE

Er zijn alternatieven

Mentholsigaretten zijn verboden maar e-sigaretten en e-sigaretten met tabaksverbranding blijven toegestaan. Een roker van mentholsigaretten kan nog steeds muntsmaken vinden in het Vuse-assortiment.

Of u nu van plan bent om minder te roken, een alternatief te zoeken voor muntsigaretten of helemaal te stoppen, hier vindt u alles wat u moet weten over vaping.

 

MAAK KENNIS MET ONS GAMMA 

IS VAPING NIEUW VOOR JOU ?   

 

Belangrijke informatie 

Lees hier de feiten over het verbod op mentholsigaretten

Alles wat je moet weten over het verbod op mentholsigaretten vanaf mei 2020. 

Dit jaar werd een nieuwe strenge tabakswetgeving van kracht in België die alle mentholsigaretten en andere gearomatiseerde tabaksproducten verbiedt. Vanaf mei 2020 zijn er geen mentholsigaretten meer verkrijgbaar. Het mentholverbod geldt ook voor gearomatiseerde roltabak, 'fijne' sigaretten en kliksigaretten die vanaf dan geen menthol meer bevatten.

Het verbod is bedoeld om tabaksgebruik bij jongeren sterk te ontmoedigen en te vermijden dat mensen beginnen te roken.

Waarom worden mentholsigaretten verboden?

Het mentholverbod vloeit voort uit de nieuwe EU-tabaksproductenrichtlijn die mentholsigaretten verbiedt. Het maakt deel uit van een vierjarenplan dat gestart is in 2016 en dat tot doel heeft het gebruik van gearomatiseerde sigaretten volledig af te schaffen vanaf mei 2020.

In 2017 werden reeds de pakjes van 10 sigaretten en de kleinere pakjes roltabak verboden. Men hoopte dat dit jonge rokers zou afschrikken aangezien zij meer geld zouden moeten uitgeven aan grotere pakjes sigaretten of tabak.

Het volledige mentholverbod maakt deel uit van het streven om het aantal rokers nog verder te verminderen.

Wat moet je weten over het verbod op mentholsigaretten?

Het mentholverbod kadert in een bredere EU-wetgeving die bepaalt dat het een overtreding is om sigaretten of roltabak te fabriceren of te verkopen die:

  • een filter, papier, verpakking, capsule of een ander bestanddeel hebben dat aroma's bevatten;
  • een filter, papier of capsule die tabak of nicotine bevatten; of
  • een technisch kenmerk hebben dat de consument in staat stelt het aroma, de smaak of de rookintensiteit van het product te wijzigen.

Men hoopt dat het verbieden van sigaretten met een ‘kenmerkende smaak’ anders dan de tabakssmaak, ertoe zal bijdragen dat jongeren worden ontmoedigd om te starten met roken.

Deborah Arnott van Action on Smoking and Health zegt hierover: "Onderzoek heeft aangetoond dat de menthol in sigaretten het aantrekkelijker maakt voor kinderen om te starten met roken en om zo verslaafd te raken aan sigaretten. Het afschaffen van mentholsigaretten vermindert de kans dat jongeren beginnen te roken en maakt het makkelijker voor rokers om te stoppen".

De nieuwe tabakswet die in mei 2020 van kracht werd, is niet van toepassing op e-sigaretten of e-sigaretten met tabaksverbranding.

Worden mentholsigaretten overal verboden?

In het kader van deze specifieke wet van de Europese Unie worden menthol tabak en andere gearomatiseerde sigaretten in de hele EU verboden, dus ook in België.

In de rest van de wereld zien we een gelijkaardige evolutie.

Brazilië was het eerste land ter wereld waar menthol tabak en andere gearomatiseerde sigaretten verboden werden in maart 2012. De uitvoering van deze wet liep echter vertraging op en ze werd pas in februari 2018 echt toegepast.

In de Verenigde Staten zijn de meeste gearomatiseerde sigaretten verboden door de Food and Drug Administration (FDA) en men onderzoekt de mogelijkheid om menthol te beperken. In Canada werd het menthol sigaretten verbod voor het hele land ingevoerd sinds sinds oktober 2017. Uit onderzoek in Canada is gebleken dat 24% van de dagelijkse rokers van menthol sigaretten aangeeft te zijn gestopt met roken in het eerste jaar na het verbod, vergeleken met 14% van de niet-mentholrokers.

Maak kennis met ons gamma

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.