GEBRUIKERSHANDLEIDING EPOD 2

TIPS:

→ Elke pod is ontworpen voor eenmalig gebruik. Probeer deze niet na te vullen, aangezien dit kan leiden tot lekkage en uw apparaat kan beschadigen.

→ Alle Vuse eLiquids zijn op maat ontwikkeld voor Vuse-apparaten voor een optimale vape ervaring.

SNELSTARTGIDS

Steek de pad in uw ePod-apparaat. De magneet trekt de pod op zijn plaats.

Inhaleer gewoon om het vapen te starten.

TIPS:

→ 'Voor een optimale prestatie moet uw ePod volledig zijn opgeladen vóór het eerste gebruik.

→ Voor optimaal genieten en voldoening. wordt het aanbevolen om uw lippen, over de pad te sluiten zodat het uiteinde zich in uw mond bevindt en niet rechtstreeks op uw lippen rust.

→ Wanneer de ePod is geactiveerd, verschijnt de groene LED.

→ Wanneer uw inhalatie eindigt, zal de witte LED verschijnen

WANNEER MOET U UW POD VERVANGEN?

Weinig of geen dampproductie. Verslechtering van de smaak of kwaliteit van de damp

Wanneer uw ePod niet langer damp produceert en de pod nog niet leeg is, controleer dan of uw apparaat volledig is opgeladen.

OM UW VUSE ePOD2 OP TE LADEN

Sluit de magnetische oplaadkabel aan op het apparaat. Sluit het andere uiteinde aan op een USB oplaadpoort/station.

Het duurt niet langer dan 1 uur om uw ePod 2 volledig op te laden wanneer u de correcte oplaadinput gebruikt.

 

TIPS:

→ De LED-indicator toont de verschillende oplaadniveaus tijdens het opladen. Laat de ePod nooit onbewaakt achter tijdens het opladen.

→ Als de LED-indicator wit oplicht is de ePod 2 opgeladen en moet de USB laadkabel worden losgekoppeld

INDICATORS OPLAADNIVEAUS

Wanneer de LED-indicator 10 maal knippert is het tijd om uw toestel op te laden

TIPS:

→ Uw ePod 2 apparaat heeft mogelijk geen lading meer voordat de pod leeg is, dus gooi niet automatisch de pod weg wanneer u het apparaat oplaadt, aangezien er mogelijk nog eLiquid in zit.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Niet gebruiken in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen

Niet gebruiken indien beschadigd.

Nooit achterlaten in direct zonlicht of in de buurt van de warmtebronnen.

Zorg dat de Vuse producten droog blijven.

Bewaar Vuse producten op de ideale temperatuur.

 

→ Gebruik uitsluitend Vuse/Vype ePod pods met het Vuse ePod-apparaat

→ Vuse ePod 2 bevat een niet-vervangbare lithium-ion polymeer oplaadbare batterij

→ Uw ePod 2-apparaat is gemaakt om te functioneren met een aanbevolen bedrijfstemperatuur tussen  0°C-35°C. Als uw apparaat buiten dit temperatuur bereik wordt gebruikt kan dit een impact hebben op de werking en mogelijk het apparaat beschadigen of buiten werking stellen.

→ De opeenhoping van vuil in uw ePod 2 pod en op de bovenkant van uw apparaat kan resulteren in een minder aangename ervaring en het vuil kan het normale opladen verstoren. Om dit te voorkomen, dient u de pod te controleren en indien nodig te los te maken van het ePod 2-apparaat. Maak de pod schoon met een droge doek en blaas voorzichtig in de pod om eventueel opgehoopt vuil los te maken

→ Het toestel beschikt over een bescherming tegen overspanning, stroompieken en kortsluitingen

→ Als u langer inhaleert dan 5 seconden met het apparaat gaat het LED licht 3 maal knipperen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

→ Gebruik dit product altijd in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant

→ Om het risico op brand, letsel en/of schade van uw Vuse ePod of andere eigendommen te vermijden mag u uw Vuse ePod apparaat uitsluitend opladen met de uitrusting die is geleverd in uw Vuse ePod-kit

→ Staak onmiddellijk het gebruik van dit product en vraag onmiddellijk om medisch advies als u één van de volgende problemen ondervindt : ontwikkeling van een onregelmatige hartslag, allergische reactie zoals uitslag, jeuk of zwelling van de tong, mond of keel; flauw gevoel; misselijkheid; hoofdpijn; of een ander ongebruikelijk of ongunstig effect

→ U mag de ePod 2 nooit onbewaakt achterlaten tijdens het opladen

→ Ingangspanning voor de magnetische laadkabel: 5VDC, 1,5A.

→ Dit product mag alleen worden aangesloten op een veiligheidscircuit met een extra lage spanning (SELV) afgesteld op 5VDC, 0.75A.

→ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruikersonderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen.

→ De USB-oplaadkabel niet slepen, verpletteren, doorprikken, verbranden of onderdompelen in water

→ Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat

→ De bescherming die door de apparatuur wordt geboden kan worden aangetast wanneer de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet is gespecificeerd door de fabrikant.

→ Gebruik geen e-sigaretten wanneer u, of iemand in de buurt, zuurstof gebruikt

→ Als u vragen of twijfels heeft over het gebruik van uw Vuse ePod of andere Vuse producten, neem dan contact op met de Vuse Klantenservice

DIT PRODUCT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR:

→ personen jonger dan 18 jaar

→ personen met een allergie/gevoeligheid voor nicotine of een van de andere vermelde ingrediënten

→ zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven

→ personen die om medische redenen tabaks- of nicotineproducten moeten vermijden

→ personen met een onstabiele hartaandoening, ernstig verhoogde bloeddruk of diabetes

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een verminderde zintuiglijke, fysieke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betrekkende het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN DIEREN HOUDEN: DIT PRODUCT BEVAT DE ZEER VERSLAVENDE STOF NICOTINE*. DIT PRODUCT KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID. HET GEBRUIK ERVAN WORDT AFGERADEN VOOR NIET-ROKERS. Bel een ANTIGIFCENTRUM of arts/huisarts als u zich niet goed voelt.

*Behalve producten die geen nicotine bevatten

VERWIJDERING EN RECYCLAGE

Elektrische en elektronische goederen en batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar moeten afzonderlijk worden ingezameld voor terugwinnen en recycling.

 

 

Bel gratis T 080094098

 

Vuse ePod-apparaat en USB-oplaadkabel gemaakt in China

Verdeeld door British American Tobacco Belgium NV/SA, Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium  

Verken het platform ...

WAT U VAN ONS KAN VERWACHTEN

Transparant over vaping

Op zoek naar de juiste informatie?
Vind hier de feiten op een rijtje.

 • Wat is het verschil tussen vapen en roken?
 • Vapemythes ontkracht
 • Is vapen veilig?
MEER WETEN

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID GAAT VERDER DAN HET PRODUCT

Wetgeving over vaping en verbod van verkoop aan minderjarigen.

 • Preventie van de toegang tot vapingproducten door minderjarigen
 • Regelgeving inzake vaping en TPD
MEER WETEN

Alles wat je altijd wilde weten over vapen

Vaping tot in
de kleinste details.

 • Startersgids voor vapers
 • De verschillende nicotinegehaltes
 • De verschillende types e-sigaretten
MEER WETEN

Ken de wetenschap

Testen en kwaliteitseisen

 • Vuse kwaliteitseisen
 • Damp testen
 • De wetenschap achter Vuse
MEER WETEN

Selecteer een taal Please select a language Veuillez sélectionner une langue

Selecteer een taal om door te gaan: Select a language to continue: Select a language to continue:

Kiezen Select Sélectionner

Welkom

Om gebruik te maken van de Vuse-website moet u minstens 18 jaar oud zijn. Bevestig uw leeftijd voordat u naar de website gaat.

Ik ben 18 jaar of ouder Ik ben nog geen 18 jaar oud

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.