Bortskaffelse af Vuse produkter

Bortskaffelse af Produkter

Hos British American Tobacco gør vi alt, hvad vi kan, for at minimere vores påvirkning af miljøet og følgelig overholde bestemmelserne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) med hensyn til alle vores produkter. Som distributør af elektroniske cigaretter har vi pligt til at overholde disse bestemmelser og sikre, at antallet af elektroniske produkter, der sendes til lossepladser, reduceres. Hvis du køber et produkt hos os, vil vi derfor gerne sikre, at du har de rette retningslinjer for, hvordan du bortskaffer produktet på korrekt vis.

Retningslinjer for korrekt bortskaffelse 
Elektrisk og elektronisk udstyr samt lukkede batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående piktogram med en affaldsspand med et kryds over. Dette symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke kan bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat. 

Som slutbruger er det vigtigt, at du indleverer alle dine brugte batterier til miljørigtig bortskaffelse. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genbruges i overensstemmelse med loven og ikke forårsager unødig forurening af miljøet. 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor du gratis kan indlevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med batterier, på genbrugsstationer eller ved direkte afhentning fra husholdningerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din kommune.

 

Vuse Care

Vi beklager, men vi har desværre ikke ingen ledige agenter lige nu. Efterlad en besked  og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

clear
  1. Min konto
close

Kurv

Gamle bestillinger
clear