Zyskaj punkty

i odbieraj
nagrody

w INSPIRATION CLUB

Korzystanie z tej strony internetowej wymaga ukończenia 18 lat.

Potwierdź swój wiek, aby wyświetlić zawartość.

Ta strona należy do British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. Dedykowana jest dla pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych i/lub wyrobów powiązanych. Wszystkie wyroby tytoniowe szkodzą zdrowiu i są uzależniające.

Korzystanie z e-papierosów w zamkniętych pomieszczeniach

Korzystanie z e-papierosów w zamkniętych pomieszczeniach

Pomimo faktu, że e-papierosy zagościły już na dobre w naszym otoczeniu, wciąż wielu z nas nie ma pojęcia, gdzie można, a gdzie nie można ich używać. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że jeszcze do niedawna używanie e-papierosów nie było w żaden sposób definiowane prawnie. Te czasy już jednak minęły i bezproblemowo można wskazać podstawy prawne zakazu e-palenia w niektórych miejscach. Jak wygląda kwestia używania nowoczesnych wyrobów tytoniowych w zamkniętych pomieszczeniach i gdzie możemy sobie na to pozwolić, nie narażając się na mandat? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, gdzie rozwiejemy nieco związane z tym wątpliwości.

Specyfika e-papierosów – jak wygląda kwestia biernego palenia?

Zanim przejdziemy do kwestii prawnych, zastanówmy się, jak wygląda sytuacja osób, które będą znajdowały się w jednym pomieszczeniu z użytkownikiem e-papierosa. Pomimo tego, że te urządzenia zostały opracowane z myślą o redukcji potencjalnych szkód związanych z tradycyjnym paleniem wyrobów tytoniowych, nie oznacza to, że są zupełnie neutralne dla zdrowia. W dalszym ciągu zawierają one nikotynę, która jest potencjalnie niebezpieczną i mocno uzależniającą substancją. To właśnie nikotyna stała się jednym z obiektów badań przeprowadzonych przez naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy postanowili przeanalizować wpływ biernego e-palenia na zdrowie. Okazało się, że stężenie nikotyny w pomieszczeniu, gdzie były używane e-papierosy, była dziesięć razy niższa niż w analogicznej sytuacji, przy używaniu klasycznych papierosów [1].

Profesor Andrzej Sobczak, odpowiedzialny za przeprowadzenie powyżej opisanych badań, stwierdził, że nikotyna w powietrzu powstała w wyniku używania e-papierosów nie stanowi zagrożenia dla dorosłej osoby [2]. Jak więc widać, e-papierosy to również sposób na redukcję szkód związanych z biernym paleniem. Ta informacja nie stanowi jednak zweryfikowanej opinii medycznej i do postawienia takiej konieczny jest jeszcze szereg różnych badań. Nawet jeśli tak jest, zawsze należy pamiętać, że używanie produktów tytoniowych, niezależnie czy tych tradycyjnych, czy nowoczesnych, wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i nie jest zalecane.

Zastanówmy się teraz, jak wygląda kwestia prawna związana z użytkowaniem e-papierosów w zamkniętych pomieszczeniach.

E-papierosy a zamknięte pomieszczenia

Z racji tego, że e-papierosy są stosunkowo nowe na rynku, do 2016 roku nie istniały przepisy, gdzie można, a gdzie nie można ich było używać. Zmieniła to Ustawa z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [3]. Od tego momentu została wyraźnie wyznaczona lista miejsc, gdzie używanie e-papierosów czy innych nowoczesnych wyrobów tytoniowych, takich jak podgrzewacze do tytoniu, zostało zakazane w niektórych miejscach.

W praktyce można powiedzieć, że używanie e-papierosów jest zabronione wszędzie tam, gdzie zabronione jest klasyczne palenie wyrobów tytoniowych. Jakie poszczególne miejsca uwzględnia wyżej wymieniona ustawa? Są to:

 • placówki, gdzie świadczone są usługi zdrowotne, typu szpitale czy przychodnie;
 • placówki oświaty;
 • lokale gastronomiczne;
 • lokale rozrywkowe;
 • ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci;
 • obiekty komunikacji publicznej;
 • przystanki komunikacji publicznej;
 • pomieszczenia zakładów pracy;
 • inne pomieszczenia użytku publicznego.

Pełną listę obiektów objętych zakazem używania wyrobów tytoniowych możemy znaleźć w ustawie. Znajdziemy tam też wyjątki od tej reguły – artykuł 5a przewiduje kilka miejsc, gdzie osoba odpowiedzialna za obiekt może wyznaczyć określone pomieszczenia, które będą służyły paleniu wyrobów tytoniowych. Są to między innymi:

 • uczelnie;
 • hotele;
 • domy pomocy społecznej i domy spokojnej starości;
 • pomieszczenia zakładu pracy;
 • lokale gastronomiczne.

Galerie handlowe, balkony... Gdzie w praktyce można użyć e-papierosa?

Jak widać, lista obiektów z zakazem używania wyrobów tytoniowych jest dosyć szeroka, podobnie jak lista ustępstw od tego zakazu i możliwości wytypowania specjalnych pomieszczeń, gdzie zgodnie z prawem będziemy mogli użyć e-papierosa. W praktyce oznacza to, że niezależnie czy znajdujemy się na otwartej przestrzeni, czy nie, zakaz używania e-papierosów obowiązuje w szeroko rozumianych miejscach publicznych, co zostało uwzględnione w Ustawie z 22 lipca 2016 roku w zapisie dotyczącym „innych pomieszczeń użytku publicznego”. Dodatkowo warto także nadmienić, że ustawodawca zostawił otwartą furtkę dla władz gminy, które mogą wytyczyć dodatkowe miejsca objęte zakazem.

Jak to wszystko wygląda w praktyce? Użytkownicy e-papierosów muszą stosować się do zakazu i używać swoich urządzeń w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, typu palarnie. Jeśli znajdujemy się choćby w galerii handlowej, nie możemy użyć e-papierosa w myśl zakazu ich używania w „innych pomieszczeniach użytku publicznego”, nawet jeśli znajdujemy się na balkonie – w dalszym ciągu pozostaje on częścią galerii handlowej. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której władza galerii wyznaczy ów balkon jako palarnię.

Na sam koniec pamiętajmy o jednym – niezależnie czy w danym miejscu można, czy nie można prawnie korzystać z e-papierosa, pamiętajmy o wymogach kultury osobistej. Fakt, że e-papierosy nie produkują dymu, nie zmienia tego, że osobie postronnej może przeszkadzać ich używanie. Pamiętajmy więc o tym i nie używajmy naszych elektronicznych papierosów w miejscach, gdzie komuś mogłoby się to nie spodobać. Powyższy tekst nie jest także poradą prawną, więc to, gdzie możemy używać e-papierosa, a gdzie nie, powinno zostać uprzednio zweryfikowane przez użytkownika, zanim podejmie on decyzję.

[1] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/2/133?

[2] https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/bierne-palenie-e-papierosow-mniej-szkodliwe-niz-papierosow-tradycyjnych-palenie/l28cy5f

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001331/O/D20161331.pdf

Tylko dla pełnoletnich. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.