Zyskaj punkty

i odbieraj
nagrody

w INSPIRATION CLUB

Korzystanie z tej strony internetowej wymaga ukończenia 18 lat.

Potwierdź swój wiek, aby wyświetlić zawartość.

Ta strona należy do British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. Dedykowana jest dla pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych i/lub wyrobów powiązanych. Wszystkie wyroby tytoniowe szkodzą zdrowiu i są uzależniające.

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „BAT”), przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.vuse.com/pl/pl (zwane dalej serwisem).

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Niniejszy serwis internetowy jest udostępniany bezpłatnie, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone do celów informacyjnych

BAT świadczy usługę serwisu pod adresem www.vuse.com/pl/pl.

Usługa świadczona przez BAT za pośrednictwem serwisu pod adresem www.vuse.com/pl/pl. polega na:

Umożliwieniu dostępu do informacji pozwalających na prawidłowe korzystanie z produktów BAT, których dotyczy serwis www.vuse.com/pl/pl. Przede wszystkim informacji dotyczących poprawnego korzystania z urządzenia elektronicznego poprzez zamieszczenie min. instrukcje obsługi lub filmów instruktarzowych

Udzieleniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. min. korzystania z produktów BAT, których dotyczy serwis www.vuse.com/pl/pl . Zachowania koniecznych środków ostrożności itp. ,

Tylko dla pełnoletnich. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.