Ας προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί μερικές απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες αμφιβολίες και παρανοήσεις σχετικά με το άτμισμα, ήρθε η ώρα να καταρρίψουμε τον μύθο μας!

ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;

Χωρίς μυρωδιά καπνού: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν υγρά αναπλήρωσης που έχουν διαφορετικά συστατικά σε σύγκριση με τα συστατικά του τσιγάρου, επομένως ο ατμός που παράγεται από ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει διαφορετική μυρωδιά από τον καπνό.

Χωρίς στάχτη: ένα τσιγάρο καίγεται και παράγεται στάχτη κατά τη χρήση, ενώ ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν καίγεται, επομένως δεν παράγεται στάχτη.

Αναπνοή: καθώς το υγρό αναπλήρωσης περιέχει διαφορετικά συστατικά από ένα συμβατικό τσιγάρο, η αναπνοή ενός χρήστη ηλεκτρονικού τσιγάρου θα μυρίζει διαφορετικά από την αναπνοή του καπνιστή.

Χωρίς καπνό: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν περιέχουν πραγματικό καπνό για να ζεσταθεί ή να καεί, αλλά ένα υγρό αναπλήρωσης που εξατμίζεται. 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ

Το Vuse παίρνει την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων πολύ σοβαρά και γι' αυτό έχουμε την «ποιότητα» ως πυλώνα της μάρκας. Κάθε προϊόν (συσκευή και υγρά αναπλήρωσης) υποβάλλεται σε εκατοντάδες ώρες δοκιμών (ασφάλεια, επαλήθευση σχεδιασμού, συμμόρφωση, και απόδοση) προτού φτάσει στον καταναλωτή. Διενεργούμε μια αξιολόγηση τοξικολογικού κινδύνου όλων των συστατικών των καψουλών, των εξαρτημάτων της συσκευής και των εκπομπών από τα προϊόντα μας, επειδή πιστεύουμε ότι η έρευνα και οι δοκιμές είναι οι καλύτεροι τρόποι για τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας και ασφάλειας.

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ VUSE;

Οι συσκευές κλειστού συστήματος Vuse υποβάλλονται για δοκιμή ασφάλειας ηλεκτρικών συσκευών χρησιμοποιώντας το Σχέδιο CB IECEE. Το IECEE CB Scheme είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την αμοιβαία αποδοχή εκθέσεων δοκιμών και πιστοποιητικών που αφορούν την ασφάλεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού και προϊόντων. Όλα τα προϊόντα Vuse ελέγχονται στη Labstat International Inc, η οποία έχει διαπιστευθεί από το Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017* «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηριακών δοκιμών και βαθμονόμησης». Επιπλέον, όλα τα προϊόντα μας αξιολογούνται και πιστοποιούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών και η πιστοποίηση δοκιμών καταγράφεται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

 

*Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ένας διεθνής οργανισμός καθορισμού προτύπων που αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων εθνικών οργανισμών τυποποίησης με μέλη 164 εθνικούς φορείς τυποποίησης. Το ISO αναπτύσσει και δημοσιεύει Διεθνή Πρότυπα.